Et deet eis leed!

 

 

 

Aus rechtleche Grënn dierfe leider nëmmen Händler op dës Säiten.

Wann Der Tubakshändler sidd, confirméiert dat w.e.g. mat JO,

wann net, da klickt op NEEN.

 

 

Jo, ech sinn Händler Neen, ech si keen Händler